ProgeCAD

3 900 kr485 214 kr

Vill du testa ProgeCAD så kan du ladda ner en 30-dagars testversion här:

För en Svensk Version KLICKA HÄR

För en Engelsk version KLICKA HÄR

Nollställ
Artikelnr: 2 Kategori: Taggar: ,

Beskrivning

Nya ProgeCAD 2020 är äntligen här.

ProgeCAD 2020 nyheter (engelsk/svensk)

• Import/Export of numerous new file formats allowing to exchange multi-discipline information-rich models like STEP, IGES, Maya .MA, 3D Studio .3ds, Wavefront .OBJ
• Improved Startup time and performance of drawings with XREFS, entity snaps, multiple objects as well as large drawing printing performance
• 4K monitor support, the redesigned and optimized menus, new Insert Block dialogs, the new CUI Editor, Pointer colours management etc.
• Plot margin customization with a capability of borderless printing
• New 3D & 2D Civil Features: fast triangulation of point clouds, the AUTOSEZ and SLOPE tools for the creation of topographic sections and automated slope lines
• Numbered Markers to automatically create bubbles with sequence numbers or letters
• Import and export of acad.cui and acad.pgp files allowing to use AutoCAD® aliases
• The new AutoCAD®-like filter command with the dialog (‘_FILTER)
• A series of new Express Tools

Den nya versionen har blivit snabbare än tidigare och fått en mängd nya funktioner. Förbättringar har skett bl.a. med ritningsutbyte med andra CAD-program som Autodesk Revit. ProgeCAD har också blivit lättare att använda, och lättare att skräddarsy efter dina behov. Du kan nu infoga formler och gör beräkningar i tabeller, tex för att beräkna rumsytor eller mängda ingående komponenter. Se filmklipp och läs mer om ProgeCAD 2020 (klicka här). Ladda ned och prova ProgeCAD 2020 idag, klicka här.

Fullt kompatibelt med AutoCAD och Windows 10. ProgeCAD är fullmatad med nyheter, tex stöd för Microsoft One, Google Drive och Dropbox. Ny avancerad solidhantering och dynamisk inmanting och dynamiskt UCS.
ProgeCAD Moln. Spara och öppna ritningar i molnet! ProgeCAD Moln gör det enkelt för dig att komma åt dina ritningar var du än befinner dig. Det är också ett optimalt sätt att dela ritningar inom arbetsgruppen och med kunderna, ProgeCAD Moln stödjer de vanligaste molntjänsterna för fildelning och synkronisering som Dropbox, Google Drive och Microsoft One Drive. ProgeCAD:s konfigurationsinställningar sparas i molnet och kan enkelt exporteras till en annan PC.


Dynamisk inmatning

Dynamisk inmatning är ett alternativt sätt att ange kommandon genom en kommandorad vid hårkorset. Du kan ange data som en längd för en linje eller en radie för en cirkelmed dynamisk visning av ändringar relativt musens rörelser. När dynamisk inmatning är påslagen visas dynamiskt uppdaterad information bredvid markören. När ett kommando pågår kan du ange alternativ och värden i textrutan. Du kan också konfigurera den dynamiska inmatningen till din egen eller företagets standard.
Denna funktion är till för att ytterligare öka din produktivitet genom att göra ritandet och redigerandet ännu mer effektivt.


Dynamiskt UCS

De tidigare versionerna av ProgeCAD begränsade användaren till att ständigt växla XY-planet för att arbeta på en specifik yta eller plan på ett objekt i 3D-modeller. Du var tvungen att ange ett nytt koordinatsystem varje gång du växlade vy. Den nya funktionen för dynamiskt UCS skapar automatiskt ett temporärt XY-plan att rita på. Funktionen för dynamiskt UCS snabbar dramatiskt upp ritandet i 3D-miljö.


Avancerade solidhandtag

Med hjälp av handtag kan du ändra form och storlek för primitiva solider. Till exempel ändringen av höjden för en kon kommer att bibehålla konens form och automatiskt uppdatera basradien. Funktionen solidhandtag har tillkommit för att förbättra redigeringen i 3D.


3D Ortho (rätvinkligt)

Tillsammans med det klassiska snappläget för XY-Ortho (XY-rätvinkligt) som begränsar markörens rörelser till horisontellt och vertikalt ger programmet nu möjlighet till Z-Ortho som begränsar markörens rörelser till uppåt och nedåt.


Annoteringsobjekt

Denna funktion automatiserar storleksändringar av annoteringsobjekt som till exempel text, snittmarkeringar och mått i multipla fönster med variabel skala. Objektens skala baseras på inställningen för den aktuella annoteringsskalan och visas automatiskt i rätt storlek. Följande objekt kan vara annotativa vilket betyder att de kan skalas automatiskt:
Text (enkelradig text)
– Mtext (textstycken)
– Måttsättningar
– Toleranser
– Snittmarkeringar
– Block
– Blockattribut


Ritningsfält

Fältverktyget automatiserar insättningen av ritningshuvud eller andra typer av noteringar i ritningen. Om du infogar ett ritningshuvud i din ritning så vet du hur svårt det är att hålla informationen uppdaterad och korrekt. Det finns också många användare som placerar ritningsnummer eller namn på flera olika platser i ritningen och det innebär extra arbete. Med ProgeCAD 2018 kan du använda fält för att automatisera insättningen av ritningshuvud eller noteringar i en ritning. Speciellt om du använder texten på upprepade ställen kan detta spara tid och förbättra exaktheten. Det är med säkerhet så när det handlar om aktuellt datum, initialer, företagsnamn och så vidare.


Bågjusterad text

Kommandot ARCTEXT låter dig justera texten längs med ett befintligt bågobjekt. Det är ett användbart verktyg för att lägga till krökta texter i din ritning. Kommandot skapar en brytlinje, en polylinje som inkluderar en symbol för brytlinje genom att ange två punkter och placeringen av symbolen mellan dem. Du kan kontrollera den relativa storleken och utseendet för brytlinje-symbolen och förlängningen av polylinjen utanför valda start- och slutpunkter.


PDF/A-utskrift

ProgeCAD 2018 kan skapa PDF-filer som är kompatibla med standarden PDF/A. Filformaten PDF/A är ofta ett krav från officiella institutioner och myndigheter. Filformatet PDF/A är en ISO-standardiserad version av Portable Document Format (PDF) speciellt framtaget för digital förvaring av elektroniska dokument. PDF/A skiljers sig från PDF genom att förhindra funktioner som inte lämpar sig för lågvarig förvaring så som länkning av typsnitt till skillnad mot inpackade typsnitt.


Kommandot Växla rymd

Det är tämligen enkelt att flytta objekt från modellrymden till pappersrymden eller tvärtom med hjälpa av kommandot CHSPACE. Låt oss säga att du har lagt till text i ritningen men senare bestämt dig för att texten egentligen ska vara en notering i ritningshuvudet. Kommandot CHSPACE utför det på bara någon sekund. Kommandot gör faktiskt mer än att bara flytta eller kopiera valda objekt, det skalar också objekten med fönsterskalan så att de visas i rätt storlek.


Avancerade verktyg för visningsordning

Det nya verktygsfältet en mer avancerad kontroll för visningsordningen för CAD-objekt vilket gör kontrollen och uppställningen mer korrekt och effektiv.


Automatisk komplettering i kommandoläge

När du anger ett kommando eller en systemvariabel på kommandoraden för du hjälp med en lista på föreslagna kommandon och systemvariabler för automatisk komplettering medan du skriver. Ett måste för alla CAD-proffs som är vana att skriva kommandon direkt på tangentbordet istället för att gå via menyer och verktygsfält.

Mer information

Språk

Svenska, Engelska

Licenstyp

Singel, Uppgradering, Nätverkslicens, Helt Kontor, Företag & landslicens