ProgeCAD

4 900 kr485 214 kr

Vill du testa ProgeCAD så kan du ladda ner en 30-dagars testversion här:

För en Svensk Version KLICKA HÄR

För en Engelsk version KLICKA HÄR

Nollställ
Artikelnr: 1 Kategori: Taggar: , ,

Beskrivning

Hämta filen med nyheterna i ProgeCAD 2021 här KLICKA HÄR

ProgeCAD 2021 nyheter (engelsk/svensk)

Startsida

Den nya Startfliken visas som standard vid varje uppstart och ger enkel åtkomst till många olika saker som ritningsmallar, senaste öppnade ritningar samt resurser online och utbildningar.

PDF2CAD 2.0

Den nya konverteringsmotorn med förgranskning av sidor och nya alternativ som masskonvertering av alla PDF:er i en mapp, konvertering av flersidiga PDF-filer, igenkänning av streckade linjer samt en mäng andra viktiga förbättringar.

PDF med Bifoga-funktion

Bifoga-funktionen låter dig lägga till ett ny sida i en befintliga PDF-fil så att du kan skapa en flersidig PDF-fil när du skriver ut olika vyer av en ritning eller flera olika ritningar.

Växla urval

Kontrollen över urval när du väljer objekt som överlappar andra objekt. Att växla mellan överlappande objekt gör urvalsprocessen extremt mycket enklare.

Paletten Snabbegenskaper

Paletten Snabbegenskaper visar en lista av objektsegenskaper för ett eller flera objekt. Snabb tillgång till de mest använda objektsegenskaperna undviker irrelevant och förvillande fält. Du har tillgång till snabbegenskaperna bredvid markören när du klickar på ett objekt.

Förbättrade Verktygspaletter

– Palettgrupper delar paneler efter ämne med möjlighet att filtrera synligheten med ett klick.

– Importera/Exportera utvalda paneler (ett enkelt sätt att dela anpassningar med kollegor).

– Bild-/Ikonhanterare.

– Importera verktygspaletter från ProgeCAD 2020/21 från fullständiga .ATP-filer (Du kan importera anpassade verktygspaletter från din ProgeCAD 2020).

– AddBlocks. Den nya funktionen låter dig lägga till stora mängder block till verktygspaletten på en gång.

QR-Kod

Skapa och infoga en QR-Kod från valfri text, URL, etc.

Gör text i din ritning skanningsbar från en QR-kod med vilken mobiltelefon eller läsplatta som helst som har en kamera.

QR-koder, även kända som mobila streckkoder, kan representera text, URL:er, kontaktinformation, etc.

Användare kan automatiskt få tillgång till en massa användbar information för att utföra t.ex. underhåll genom att enkelt skanna QR-koden i ritningen.

Nytt Parametriskt 2D-bibliotek

Parametrisk generering och insättning av mekanikkomponenter och bärande element för konstruktion via ett dedikerat gränssnitt:

– Trä: Virke, Trus Joist® TJI®

– Stål: Vinkeljärn, Kanaler, Tuber, Rör, S-W-M-HP-profiler, S-M-W T-profiler

– Stål: Pinnar, Nitar, Reglar, Stycken

Två verktygspaletter med de nya biblioteken är tillgängliga och klara att användas (Stålprofiler och Trädetaljer)

Automatisk publicering

Kommandot AUTOPUBLISH skapar automatiskt exportfiler (.dwf/.pdf) från den aktuella ritningen och sparar till en angiven plats varje gång du sparar eller stänger DWG-filen.

Snabbare förhandsgranskning av utskrifter

Förhandsgranskningen av utskrifter skapas snabbare. Omgående zoom för detaljer. Du kan nu även zooma och panorera i förhandsgranskningen med hjälp av mushjulet.

Nya fördefinierade Ribbon-arbetsytor

Utöver den vanliga kompletta ”Full Ribbon” så finns nu två ytterligare förinställda klara för användning:

  1. “Nybörjare” – för användare som precis börjar lära sig CAD eller arbetar med enkla ritningar. Den visar bara de grundläggande CAD-funktionerna vilket gör CAD-användandet enklare för ovana användare.
  2. “2D Ritning & Anteckning” – en komplett uppsättning av 2D-funktioner för användare som inte behöver använda 3D och föredrar en renare arbetsyta vilket också ger en snabbare åtkomst till kommandon.

Nya Polygon-handtag

Visa nya handtag för rektanglar eller polygoner med förbättrade möjligheter för att tänja, rotera och skala polygoner.

Nya Polygon-egenskaper

Visa en uppsättning av nya egenskaper för att bättre kunna hantera regelbundet formade polylinjer (rektanglar eller polygoner).

Rotera vid Klistra in och Klistra in som block

Nu kan du rotera objekt direkt när du klistrar in för att kunna justera dem längs med redan befintliga objekt.

Förbättrade textfunktioner

– nya funktioner för att klistra in text utan formatering

– nya funktioner för att ta bort formatering för den valda texten

– nya inställningar för texteditorns bakgrundsfärg

– ny knapp i texteditorn för att aktivera annotativ text

Associativa matriser

ProgeCAD kan nu skapa associativa matriser som är redigerbara från egenskapspaletten. Det är nu extremt enkelt att dynamiskt modifiera antalet objekt, rader, kolumner, vinklar, rotation, etc.

Nya direktkommandon för olika matristyper:

ARRAYPOLAR: Kommandot gör en jämn fördelning av objekten i ett cirkelmönster runt en centrumpunkt eller en rotationsaxel.

ARRAYRECT: Kommandot gör en jämn fördelning av objekten i valfri kombination av rader, kolumner och nivåer

ARRAYEDIT: Kommandot modifierar associativa matriser genom att redigera dess egenskaper, källobjekt, ersätter med andra objekt eller skapar en 3D-matris med objekt på två eller flera 3D-nivåer automatiskt.

Sektions- och Elevationslinjer

Skapar 2D-sektioner och elevationer från 3D-modeller i din ritning. Du kan kontrollera storlek och form för valfri skapad sektion/elevation och dynamiskt uppdatera en befintlig sektion/elevation när de inkluderade objekten modifieras. Funktionerna är liknande till de som finns tillgängliga i AutoCAD Architecture. Kommandot kan användas för alla 3D-objekt inklusiva IFC- och Revit-underlag eller importerade modeller.

Förbättrat Area-kommando

Kommandot visar nu en färglagd förgranskning av valda area. Nytt är också areaberäkning genom att välja punkt.

Förbättrad grafikprestanda

Två nya alternativ kan användas för att förbättra prestandan vid speciella omständigheter:

– “Använd visningssystem för rambuffer” reducerar användandet av GPU-minne vilket kan vara användbart för integrerade grafikkort.

– “Dölj små objekt i block” förenklar visningen genom att dölja de minsta objekten i block vilket är användbart för stora ritningar med många block.

– Förbättrad hastighet i ritningar innehållande klippta och stora externa referenser.

– Bättre visualisering för 3D-ritningar i konceptuellt och realistiskt läge.

– Renare kanter med ISOLINES.

– Bättre arbetshastighet och hantering för ritningar med aktiva toningar.

MEASUREGEOM

Kommandot mäter avstånd, radie, vinkel och area för valda objekt eller sekvens av punkter.

Dataextrahering

Extrahera information från objekt så som blockattribut och ritningsegenskaper och skapa en detaljerad förteckning, komponentlista eller stycklista i en tabell inuti en ritning eller i en extern fil. Till exempel för ett byggprojekt, skapa en lista för dörrar och placera i ritningen. Genom att använda guiden för dataextrahering kan du begränsa urvalet till enbart dörrobjekt och extrahera datan. Du kan även skapa en lista som en extern Excel-fil. Du kan använda en mallfil för dataextraheringen och utföra samma typ av extrahering när du behöver.

ATTOUT – ATTIN

Importera/Exportera blockattribut från/till en extern fil i ett tabb-separerat ASCII-format.

VPLAYER

Sätter ett lagers synlighet i en vyport. I en layout kan du tilldela en serie av unika visningsegenskaper för varje vyport i layouten. Dessa inställningar tar över de som använda i modellen och kontrolleras i lagerhanteraren. VPLayer fungerar för färg, linjetyp, linjebredd, plotstil, transparens och synlighet (Frys/Tina).

Urvalsfilter

Kommandot SELFILTER, styr urvalsfilterpanelen. Den visar alla objekt i ritningen och låter dig filtrera och välja objekt efter lager, färg, objektstyp och linjetyp. När du slutfört ditt urval kan du sedan använda urvalet i en serie av kommandon.

Växla FULL SCREEN MODE

Rensar skärmen från verktygsfält, ribbon, paletter coh dockningsbara fönster förutom kommandoraden för att maximera ritningsytan.

THICKEN

Konverterar en yta till en 3D-solid med en specificerad tjocklek

CONVTOSURFACE

Konverterar 3D-solider, rutnät och 2D-geometrier till ytor.

Kommandot fungerar på slutna 2D-objekt, 3D-solider, regioner, rutnätsobjekt, 3D-ytor samt linjer, bågar och öppna polylinjer med en tjocklek.

CONVTOMESH

Konverterar 3D-solider, poly-ytor och polygon-rutnät, regioner och slutna polylinjer till rutnätsobjekt.

CONVTOSOLID

Konverterar giltiga 3D-objekt till 3D-solider.

IMAGECLIP på gränser

Ett nytt alternativ för att använda en polylinje som klippningsgräns.

Förbättrade revisionsmoln

Nya alternativ för rektangulära, cirkel och elliptiska revisionsmoln. Nu kan du rita revisionsmoln med en specifik form i antingen klassiskt eller kalligrafiskt läge.
Eller som alternativ kan du skapa en revisionsmoln direkt genom att välja ett objekt och göra om det.

POINTCLOUDBOUNDARY och POINTCLOUDPOINTSIZE

Kommandona kontrollerar om punktmolnets begränsningsruta visas och storleken för punkterna i punktmolnsobjektet. Punktstorleken är endast tillgänglig för RCP- och RCS-punktmoln.

Kamera

Sätter en kamera och mål för att skapa och spara 3D-perspektivvyer av objekt.

Fotometriska egenskaper

ProgeCAD stöder nu fotometriska egenskaper för ljusobjekt. Via egenskapspanelen kan du nu hantera lampans intensitet och färg.

Ångra steg

Ångra kommandon genom att välja från en lista som visar utförda kommandon.

Nya Expressverktyg

– SLOPETEXT skapar en text som är justerad

Mer information

Språk

Svenska, Engelska

Licenstyp

Singel, Uppgradering, Nätverkslicens, Helt Kontor, Företag & landslicens