ProgeCAD 45 fortsättning

990 kr

Våra populära utbildningsböcker med länkar till undervisande videoklipp som visar hur man på ett enkelt sätt löser de olika övningarna. Genomgångarna motsvarar vår fortsättningsutbildning. Efter genomgången kurs kan du självständigt skapa och redigera CAD ritningar.

Beskrivning

Kursbok med övningar samt videoklipp som visar hur man gör. Efter genomgången kurs klarar du att sätta upp och förstå även 3 D ritningars uppbyggnad.